ψύκτες γάλακτος

Κατασκευάζουμε εξολοκλήρου πλακοειδής εναλλάκτες-ψύκτες γάλακτος στην επιθυμητή δυναμικότητα.

Συνοδεύονται με:

*Ψηφιακά-αναλογικά θερμόμετρα

*αντλία γάλακτος-νερού 

  • Κατασκευαστής: