Πλυντήριο δοχείων

Κατασκευάζουμε πλυντήρια πλαστικών-μεταλλικών δοχείων γάλακτος-τυριών.

Λειτουργεί με την χρήση:

*Ατμού-νερού

*ζεστού νερού 

  • Κατασκευαστής: