Γεμιστικό πιστόλι γιαούρτης

Κατασκευάζουμε εξολοκλήρου ανοξείδωτα γεμιστικά πιστόλια παραδοσιακής γιαούρτης.

  • Κατασκευαστής: