Επισκευές παγολεκάνων γάλακτος

Αναλαμβάνουμε την πλήρη  επισκευή παγολεκάνων γάλακτος.

Αντικαθιστούμε:

*Πυθμένες-πάτους των παγολεκάνων οι οποίοι διαθέτουν ελαττωματική ψυκτική  σερμπαντίνα με διαρροή φρέον.

*Ελαττωματικές ψυκτικές μηχανές-ψυκτικά εξαρτήματα.

*Ελαττωματικά μοτέρ-αναδευτήρες.

*Ελαττωματικούς ηλεκτρικούς πίνακες.

Τοποθετούμε καινούργιο πυθμένα-πάτο δεξαμενής με ενσωματωμένη ψυκτική σερμπαντίνα.

  • Κατασκευαστής: