Επισκευές βραστήρων γάλακτος

Επισκευάζουμε-μετατρέπουμε πλήρως βραστήρες γάλακτος όπως:

*Βραστήρες ατμού

*Βραστήρες ηλεκτρικούς

*Βραστήρες με φλόγιστρο αερίου

*Βραστήρες με ενσωματωμένο καυστήρα πετρελαίου-αερίου

Επιδιορθώνουμε μεταλλικά μέρη του βραστήρα τα οποία έχουν υποστεί φουσκώματα-χτυπήματα-διαρροές

Μετατρέπουμε

*βραστήρες με φλόγιστρο αερίου σε βραστήρες ηλεκτρικούς

*Βραστήρες ηλεκτρικούς σε βραστήρες ατμού

*Βραστήρες με ενσωματωμένο καυστήρα σε βραστήρες ατμού


  • Κατασκευαστής: