Αναμικτήρας μπαχαρικών-σκόνης τροφίμων

Περιστροφικός Αναμικτήρας μπαχαρικών- σκόνης τροφίμων ικανός για ανάμιξη δύο ή περισσοτέρων υλικών.

Τα υλικά αναμιγνύονται σε εξολοκλήρου ανοξείδωτο περιστρεφόμενο κάδο με δυνατότητα ρύθμισης στροφών.

Με την ολοκλήρωση της ανάμιξης των υλικών πραγματοποιείται ανατροπή του κάδου μέσω πνευματικών εμβόλων για το άδειασμα του υλικού σε αντίστοιχους ασκούς.

Διαθέτει ηλεκτρικό πίνακα από τον οποίο πραγματοποιούνται όλοι οι χειρισμοί του μηχανήματος όπως:

*Eκκίνηση του κάδου

*Ρύθμιση στροφών περιστρόφης

*Ανατροπή κάδου πάνω-κάτω

*Ρύθμιση χρόνου περιστροφής

*Επιλογή φορά περιστροφής

  • Κατασκευαστής: