Ατμολέβητας 400 κιλά

Ανακατασκευασμένος ατμολέβητας δυναμικότητας 400 κιλά ατμού την ώρα με πιστοποιητικό ανακατασκευής-δοκιμής.

  • Κατασκευαστής: