Ανακατασκευες βραστηρων γαλακτος


Ανακατασκευάζουμε πλήρως βραστήρες γάλακτος όλων των τύπων όπως βραστήρες ατμού, βραστήρες ηλεκτρικούς,βραστήρες με καυστήρα πετρελαίου - αερίου.
Αντικαθιστούμε τα μεταλλικά μέρη του βραστήρα τα οποία έχουν υποστεί φουσκώματα, επιδιορθώνουμε διαρροές της δεξαμενής του βραστήρα, αντικαθιστούμε ελαττωματικούς φλογοθάλαμους σε βραστήρες με ενσωματωμένο καυστήρα.
Επίσης μετατρέπουμε ηλεκτρικούς βραστήρες σε βραστήρες ατμού όταν υπάρχει πλέον διαθέσιμος ατμός στην εγκατάσταση.