Ανακατασκευές παγολεκάνων γάλακτος


Αναλαμβάνουμε την πλήρη συντήρηση και ανακατασκευή  μεταχειρισμένων παγολεκάνων γάλακτος.

Ελέγχουμε , συντηρούμε , αντικαθιστούμε τα ψυκτικά και ηλεκτρολογικά εξαρτήματα και ειδικευόμαστε στη κατασκευή καινούργιας ψυκτικής σερπαντίνας της δεξαμενής αντικαθιστώντας μετά από έλεγχο την παλαιά ελαττωματική σερπαντίνα.

Κατόπιν παραγγελίας αναλαμβάνουμε την κατασκευή καινούργιων παγολεκάνων γάλακτος στα επιθυμητά λίτρα.