Επισκευές παγολεκάνων γάλακτος


Αναλαμβάνουμε την πλήρη επισκευή παγολεκάνων γάλακτος.
Αντικαθιστούμε:
Πυθμένες-πάτους των παγολεκάνων οι οποίοι διαθέτουν ελαττωματική ψυκτική σερμπαντίνα με διαρροή φρέον.
Τοποθέτηση καινούργιου πυθμένα- πάτου με ενσωματωμένη ψυκτική σερμαπαντίνα.
Eλαττωματικές ψυκτικές μηχανές-ψυκτικά εξαρτήματα.
Eλαττωματικά μοτέρ-αναδευτήρες.
Eλαττωματικούς ηλεκτρικούς πίνακες-θερμόμετρα.